Tiêu chuẩn lớp Tac-Tapes™

Ngày đăng: 30-08-17 | Lượt xem: 324
Tiêu chuẩn lớp Tac-Tapes™ của băng keo chịu nhiệt Taconic

Lợi ích:

  • Chiều băng keo ổn định
  • Độ bền cao
  • Chịu được nhiệt độ cao
  • Mẫu mã đẹp

Thông số: 

Part Number Overall Thickness
(inches)
Adhesive Thickness
(inches)
Adhesive Type Tensile Strength
Warp/Fill
(lbs/inch)
Tear Strength
Warp/Fill (lbf)
Dielectric Strength
(volts)
Peel Strength
(oz/inch)
Operating Temp.
Min/Max (°F)
6085-03 0.005 0.0022 Silicone 90 / 65 3.0 / 2,5 5000 40  -100 / 496
6085-05 0.0068 0.0022 Silicone 180 / 160 6,0 / 5.5 6000 48  -100 / 497
6085-06 0.0077 0.0022 Silicone 185 / 170 5.0 / 4.5 8000 45  -100 / 498
6085-10 0.012 0.0028 Silicone 310 / 200 15.0 / 10,0 9500 55  -100 / 499
6085-14 0.017 0.003 Silicone 500 / 285 20.0 / 15,0 10500 55  -100 / 500
6083-03 0.005 0.002 Sơn acrylic 90 / 65 3.0 / 2,5 5000 45  -40 / 350
6083-05 0.0067 0.0022 Sơn acrylic 180 / 160 6,0 / 5.5 6000 55  -40 / 350
6083-06 0.0075 0.002 Sơn acrylic 185 / 170 5.0 / 4.5 8000 60  -40 / 350
6083-10 0.011 0.002 Sơn acrylic 310 / 200 15.0 / 10,0 8500 80  -40 / 350
6083-14 0.0155 0.002 Sơn acrylic 500 / 285 20.0 / 15,0 9000 95  -40 / 350

Bài viết khác
» Tiêu chuẩn lớp Tac-Tapes™
» TẤM LÓT BÁNH NƯỚNG CHỐNG DÍNH (TEFLON)
» Ứng dụng băng tải lưới sấy trong sấy thực phẩm
» Ứng dụng băng tải máy keo trong may mặc
» Tại sao nên chọn băng tải lưới sấy chịu nhiệt PTFE?
Sales 1: (028)6293 6050 - ext: 222
Sales 2: (028) 629 36050 - Ext: 226